Tarieven

Wat betreft de kosten per advocaat zijn er bij ons een aantal mogelijkheden, waarover wij u in een gesprek vooraf duidelijk informeren. Kosten die in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd zijn (zoals leges, deurwaarderskosten en griffierechten) worden van tevoren met u besproken.

Schematisch overzicht van de kosten:

Ter illustratie treft u onderstaand het kostenoverzicht in geval van een civielrechtelijke procedure aan, waarbij voormelde mogelijkheden met elkaar worden vergeleken:

  Betalend Toevoeging Rechtsbijstand-
verzekering**
Honorarium Advocaat Uurtarief /
Prijsafspraak
Eigen bijdrage
(Tarieven)*
Premie rechts-
bijstandverzekering
Deurwaarderskosten Ja
(Tarieven)
Algemeen: nee
Bijzonder: ja
Nee
Leges, uittreksels e.d. Ja Ja Nee
Griffierechten Ja
(Tarieven)
Ja, maar verlaagd
(Tarieven)
Nee
Proceskostenrisico Ja
(Kanton)
(Civiel)
Ja
(Kanton)
(Civiel)
Nee

* In het Personen- en Familierecht gelden andere eigen bijdragen (Tarieven).

** Geldt voor de doorsnee rechtsbijstandverzekering. Uw situatie is afhankelijk van de voorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering.


Kosten op betalende basis:

 • marktconforme uurtarieven afhankelijk van de deskundigheid en/of ervaring van de advocaat;
 • géén vaste opslag van kantoorkosten, opslagpercentages of “succes fees”;
 • prijsafspraken over een op maat gemaakt kostenmaximum zijn mogelijk, bijvoorbeeld indien sprake is van een betrekkelijk gering belang of indien u advisering wenst omtrent uw rechtspositie.

Kosten op basis van toevoeging:

Rechtsbijstand is er voor iedereen. Het mag niet uitmaken of u weinig of veel geld heeft. Daarom is geregeld dat cliënten die een advocaat niet kunnen betalen, toch hulp kunnen krijgen. De overheid betaalt in dat geval een deel van de kosten en rechtsbijstand wordt alsdan verleend op toevoegingsbasis (vroeger ook wel “bewijs/advocaat van onvermogen” of “pro deo advocaat” genoemd). De Raad voor Rechtsbijstand zorgt hiervoor. Onze advocaten zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een toevoeging?

 • U mag niet te veel verdienen;
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen;
 • Als uitgangspunt voor uw inkomen en vermogen wordt het fiscaal jaarinkomen van twee jaar terug gehanteerd. Indien uw inkomens- en vermogenspositie inmiddels aanmerkelijk is gewijzigd, kan het huidige jaar als peiljaar worden genomen ("peiljaarverlegging");
 • De opbrengst van de zaak mag niet hoger zijn dan 50% van uw heffingsvrije vermogen;
 • U dient een rechtens te respecteren belang bij de aanvraag van de toevoeging te hebben en bijstand door een advocaat dient noodzakelijk te zijn;
 • U hoeft de toevoeging niet zelf aan te vragen, dat doet de advocaat voor u.

Ons kantoor is aangesloten bij het verwijsarrangement van het Juridisch Loket. Dit betekent dat het Juridisch Loket in Maastricht, Heerlen of Roermond, u naar een van onze advocaten kan doorverwijzen. Vermeld, indien u (telefonisch) contact opneemt met het Juridisch Loket, duidelijk dat u door ons kantoor of een van onze advocaten wenst te worden bijgestaan.


Kosten op basis van rechtsbijstandverzekering:

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie het arrest Das/Sneller gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat de voor rechtsbijstand verzekerde in het kader van procedures zelf zijn of haar advocaat mag kiezen op kosten van de verzekeraar.

 • Afhankelijk van de voorwaarden en verzekerde modules valt uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering;
 • Wij bezien gratis met u in een gesprek, na telefonisch contact dan wel via e-mail of uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt en zullen bij bevestigende beantwoording zorgdragen voor kosteloze melding van uw geschil bij de verzekeraar;
 • In geval van een procedure heeft u recht op vrije advocaatkeuze op kosten van uw verzekeraar. U behoeft aldus de zaak niet te laten behandelen door een jurist van uw verzekeraar of een daaraan gelieerd advocatenkantoor met wie de verzekeraar prijsafspraken heeft gemaakt;
 • Indien u het niet eens bent met de behandeling van de zaak door uw rechtsbijstandverzekeraar, kunnen wij voor u een second opinion opstellen. Deze second opinion valt bij de meeste rechtsbijstandverzekeraars gewoon onder de dekking.

Stel uw vraag 043 - 601 42 09

Bel ons kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur of verstuur vrijblijvend onderstaand formulier.

De meest geschikte advocaat staat u dan te woord of mailt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug!