Advocaat Mr. K.A.M.J. Horsch

Advocaat sinds 2012

Mr. K.A.M.J. (Kay) Horsch is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht (Masters Privaat- en Bestuursrecht).

Tijdens zijn studieperiode heeft hij als tutor op het gebied van juridische vaardigheden, het Verbintenissen- en Goederenrecht onderwijs en college gegeven. Tevens is hij medewerker van de Stichting Wetswinkel Landgraaf geweest en heeft hij stage gelopen bij het Infopunt Schade A2 Maastricht.

Mr. Horsch is bedreven in literatuur- en jurisprudentieonderzoek ten behoeve van uw juridische vragen en richt zich met name op het aansprakelijkheids-, huur-, beslag- en faillissementsrecht alsmede is hij gespecialiseerd WSNP-advocaat.

Specialisaties

horsch@ap-advocaten.nl 

Enkele gepubliceerde en noemenswaardige rechtszaken van mr. Horsch:
 • Verzwijgen WOK-status auto leidt tot betaling koopprijs en reparatiekosten.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:821;
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1943;
 • Toelating WSNP in aanmerking komende echtgenoot ondanks gemeenschap van goederen.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:481;
 • Afwijzing vordering incassobureau omdat afgesproken betalingsregeling wordt nagekomen.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 25 januari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1175;
 • Gedwongen ontruiming huurder woonruimte vanwege bedrijfsmatige bakactiviteiten.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 2 november 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9562;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging ten behoeve van second opinion.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4735;
 • LBIO aansprakelijk voor betaling openstaande alimentatie vanwege fout bij inning.
  Kantonrechter Rechtbank Rotterdam 9 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7277;
 • Staat aansprakelijk voor schade boot ten gevolge van onterecht beslag FIOD.
  Kantonrechter Rechtbank Den Haag 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10495;
 • Toewijzing vordering benadeelde partij en oplegging schadevergoedingsmaatregel.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3069;
 • Onverwijlde teruggave ingehouden rijbewijs vanwege persoonlijke omstandigheden.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 18 maart 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:2919;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging door alsnog naleven regels.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:703;
 • Ontruiming en huurbetaling bedrijfsruimte, ondanks verweer komende WSNP(-zitting).
  Kantonrechter Rechtbank Limburg (kort geding), Locatie Maastricht, 21 januari 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:479;
 • Correctie onjuiste berekening beslagvrije voet met verplichting tot terugbetaling.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5345;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging vanwege recente actieve houding.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2244;
 • Verzwijgen WOK-status auto leidt tot betaling koopprijs en reparatiekosten.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 21 januari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:507;
 • Echtgenote van failliet kan opeising woning en auto door curator blokkeren met retentierecht.
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2773,
  JOR 2014/313 met annotatie door mr. R. Rieter, notaris Bird & Bird LLP te Den Haag,
  NJF 2014/392;
 • Spoedeisende vordering tot opheffing conservatoir beslag in bodemprocedure gepareerd.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:8607;
 • Geschil omtrent eigendomsrecht/verzorgingskosten van een aantal paarden.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 16 oktober 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:12776;
 • Spoedeisende vordering tot opheffing conservatoir beslag/gerechtelijke bewaring gepareerd.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 16 juli 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:10393;
 • Schending waarheidsplicht leidt tot toewijzing vordering.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Heerlen, 26 juni 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:3900;
 • Schending klachtplicht “Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen”.
  Arbitragecommissie Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) 31 oktober 2012, Arbitraal Vonnis nr. 54;
 • Verkoop beslagen auto leidt tot tussentijdse beëindiging WSNP (zonder schone lei).
  Gerechtshof Amsterdam 16 augustus 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:4478;
  Rechtbank Haarlem 12 juni 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:5500.

Terug

Stel uw vraag 043 - 601 42 09

Bel ons kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur of verstuur vrijblijvend onderstaand formulier.

De meest geschikte advocaat staat u dan te woord of mailt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug!