Advocaat Mr. I.F.H. Nelissen

Advocaat sinds 2005

Woont u in Limburg en heeft u te maken met:

 • een echtscheiding op gezamenlijk verzoek;
 • een partner die wil scheiden;
 • een partner die niet meer wil samenwonen;
 • een partner die u uw kinderen niet meer laat zien (omgang);
 • een oma of opa die de kleinkinderen wil zien;
 • een ex die niet betaalt (alimentatie);
 • verdelen van de hond of kat of andere huisdieren;
 • verdeling van geld, pensioen, auto of woning;
 • ruzie over huwelijkse voorwaarden;
 • Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming;
neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met echtscheidingsadvocaat mr. Nelissen.

Mr. I.F.H. (Inga) Nelissen heeft zich de afgelopen twaalf jaar gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht vanuit ons kantoor in Valkenburg. Door ruim drie jaar ervaring in het bankwezen en het bemiddelen bij buitengerechtelijke schuldsaneringen, heeft zij bovendien goed inzicht in de financiële aspecten van een zaak. Mr. Nelissen treedt ook op als bijzonder curator bij de Rechtbank Limburg voor cliënten zowel in de regio Maastricht, Heerlen als Sittard.

Baanbrekend voor Nederland is de hieronder vermelde uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, waarin door mr. Nelissen de mogelijkheid is gecreëerd voor een alimentatiebetalende ouder om een gedeelte van de alimentatie rechtstreeks aan het kind te spenderen om te voorkomen dat de andere ouder het geld voor zichzelf gebruikt.

Mr. Nelissen voldoet als advocaat aan de aanvullende deskundigheidseisen die het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van een toevoeging stelt op het gebied van Personen- en Familierecht.

Specialisaties

Echtscheiding
Ouderschapsplan kinderen
Einde huwelijk / geregistreerd partnerschap
Collaborative divorce (Samen Scheiden)
Gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden
Samenlevingscontract
Partneralimentatie
Kinderalimentatie
Erkenning / Vaststelling vaderschap
Gezag / Voogdij
Hoofdverblijf / Omgang kinderen
Ondertoezichtstelling / Uithuisplaatsing
Naamswijziging
Buitengerechtelijk Crediteurenakkoord / Incasso's
Second Opinion

nelissen@ap-advocaten.nl 

Enkele gepubliceerde en noemenswaardige rechtszaken van mr. Nelissen:
 • Alimentatie na echtscheiding gestopt wegens samenwonen alsmede veroordeling in de (advocaat)kosten.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 28 oktober 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9373;
 • Contactverbod na echtscheiding voor ouder met kind wegens verslaving.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 10 december 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:11500;
 • Omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen ondanks ouders die dat niet willen.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 2 december 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:11499;
 • Na echtscheiding anderhalf jaar partneralimentatie terugbetalen wegens verzwijgen samenwonen.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 22 mei 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:12820;
 • Veroordeling in kosten advocaat bij hoge uitzondering toegewezen na echtscheiding tussen ex-partners.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 12 februari 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:12821;
 • Gedwongen verkoop woning in verband met alimentatie tegengehouden omdat is aangetoond dat de wederpartij liegt.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht, 26 juni 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:3958;
 • Vrouw die na echtscheiding zonder toestemming van de man is verhuisd met kind moet terugverhuizen.
  Rechtbank Maastricht 9 december 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:4904;
 • Betaling groot bedrag aan alimentatie gewijzigd in de helft in natura rechtstreeks spenderen aan de kinderen.
  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 februari 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5807,
  FJR 2011/92 met annotatie door I. Pieters,
  JIN 2011/282,
  RFR 2011/61.

Terug

Stel uw vraag 043 - 601 42 09

Bel ons kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur of verstuur vrijblijvend onderstaand formulier.

De meest geschikte advocaat staat u dan te woord of mailt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug!