Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht ziet met name op de rechten en verplichtingen tussen personen die met elkaar een contract / overeenkomst hebben gesloten en op de rechten en verplichtingen tussen personen die door een wettelijke bepaling met elkaar te maken krijgen. Het bekendste voorbeeld van dit laatste is de ‘onrechtmatige daad’. Zo’n onrechtmatige daad doet zich bijvoorbeeld voor bij een aanrijding (denkt u maar aan het reclamespotje waar een auto een aanrijding heeft met een tractor en de automobilist bij het uitstappen roept dat hij zich op artikel 6:162 BW beroept.) Dat artikel regelt de onrechtmatige daad). Het verbintenissenrecht is erg divers en omvangrijk. Als u te maken heeft met een overeenkomst of met schade, dan is de kans groot dat u te maken heeft met het verbintenissenrecht. Enkele voorbeelden van zaken die spelen in het verbintenissenrecht zijn de volgende:

 • uitleg en nakoming van verbintenissen;
 • recht op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van verplichtingen;
 • opeisbaarheid / opschortingsrechten / retentierecht;
 • (schuldeisers)verzuim;
 • onrechtmatige daad;
 • opschortende / ontbindende voorwaarde;
 • brengschuld / haalschuld;
 • zaakwaarneming / onverschuldigde betaling / ongerechtvaardigde verrijking;
 • bevrijdende verjaring;
 • subrogatie / regres;
 • verrekening / schuldoverneming;
 • wettelijke (handels)rente.

Terug naar overzicht

Stel uw vraag 043 - 601 42 09

Bel ons kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur of verstuur vrijblijvend onderstaand formulier.

De meest geschikte advocaat staat u dan te woord of mailt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug!