Verzekeringsrecht

Bij Verzekeringsrecht betreft het kwesties tussen de verzekeringnemer / verzekerde en de verzekeringsmaatschappij c.q. verzekeraar. Vaak gaat het om kwesties van dekking en de uitleg van polisvoorwaarden. Het is namelijk niet altijd direct duidelijk waar de verzekerde recht op heeft. Daarnaast ontstaan vaak discussies over de hoogte van een uitkering door de verzekeraar. Wanneer moet bijvoorbeeld de nieuwwaarde vergoed worden, en wanneer de dagwaarde? In veel gevallen is bijstand door een advocaat gewenst of soms zelfs noodzakelijk, waarbij gedacht kan worden aan de navolgende kwesties:

 • totstandkoming / inhoud van de verzekeringspolis en algemene / bijzondere (polis)voorwaarden;
 • mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering / vragenlijsten;
 • dekkingsstandpunten;
 • second opinion verzekeraar;
 • premiebetaling / verrekening;
 • bereddingsplicht verzekerde;
 • eigen schuld / opzet;
 • schadeverzekeringen (autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering);
 • levensverzekeringen (overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering);
 • zorgverzekering;
 • duur en opzeggen verzekering.

Terug naar overzicht

Stel uw vraag 043 - 601 42 09

Bel ons kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur of verstuur vrijblijvend onderstaand formulier.

De meest geschikte advocaat staat u dan te woord of mailt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug!